Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

13 април, 2009

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени в Господа братя и сестри.
Страданията на нашия Господ Иисус Христос и смъртта Му на Кръст не са поражение, те са победа на всеотдайната, на дейната и страдаща за ближния любов над омразата.
И "понеже беше възлюбил Своите, които бяха в света, Той ги възлюби до край" (Йоан 13:1). От любов Той сътвори света и от любов се роди в него като един от нас, приемайки повредената човешка природа за Своя собствена, и понесе заедно с нас тежестта на живота ни "до край". "Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи" (Ис. 53:4) и от любов, доброволно, а не по принуда, отиде на страдания и кръстна смърт: "Душата Си полагам за овците...Аз Си давам душата...Никой не ми я отнема, но Аз Сам от Себе Си я давам" (Иоан 10:15-17).
На Кръста Христовата любов е изпитана до краен предел, но не е сломена, не се превръща в омраза, а остава вярна на Себе Си до смърт. И ето, поражението се превръща в победа: Христос Възкръсна от мъртвите и ни освободи от ужаса и страха, а любовта и живота се покозаха по-силни от омразата и смъртта.
За това, никой да не се бои от смъртта и тъмните сили на злото, защото смъртта на Спасителя ни освободи от тях. Възкресението на Христос срина из основи царството на демоните.
Ние православните християни сме свидетели на "великата радост" на Възкресението. Ние вярваме, че е имало истинско възкресение от мъртвите, т.е. че Христос е Възкръснал с душа и тяло и че гробът е бил намерен празен. За това, като разбойника на Кръста, изповядваме и казваме: " Спомни Си за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си!" (Лука 23:42).
Молитвено честитим празника на Светлото Христово Възкресение на чедата на Българската Православна Църква и всички православни християни в Испания, и ви пожелаваме Възкръсналият Господ да ви укрепи във вярата и да ви дарува преизобилно всяко свое благо, за ваша душевна и телесна полза по пътя на спасението, Амин!

ВО ИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Няма коментари:

Публикуване на коментар