Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

14 април, 2011

НА ПАСХА, НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ЦЯЛАТА ЦЪРКВА СЕ ПРИЧАСТЯВA

ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА ПАСХА
на Св. Йоан Златоуст


Който е благочестив, нека да се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово възкресение! Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ!
Който се е потрудил с пост, нека получи сега своя динарий! Който е работил още от първия час, нека получи днес своята справедлива заплата! Който е дошъл след третия час, нека празнува с благодарност! Който е успял да дойде подир шестия час, нека ни най-малко не се безпокои, понеже не губи нищо! Който е пропуснал и деветия час, нека пристъпи без всякакво съмнение и боязън! Ако ли някой е успял да дойде едва в единадесетия час, нека и той не се бои от своето закъснение, понеже Домовладиката е великодушен и
щедър - приема последния като първия, успокоява дошлия в единадесетия час така, както потрудилия се още от първия час: първия удовлетворява със заслужена награда, последния милва по снизхождение; на единия дава заслуженото, другия дарява по своята благост; добрите дела приема с радост, намерението целува с любов; делата цени и добрите разположения хвали!
Затова всички влезте в радостта на своя Господ! И първи, и последни, приемете своята награда! Богати и бедни, заедно ликувайте! Трудолюбиви и лениви, почетете този ден на всемирното тържес тво! Постили и непостили, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове Небесният Отец е заклала угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта! Никой да не се оплаква от своята бедност, понеже царството небесно е отворено за всички! Никой да не плаче за греховете си, понеже изгря прощение от гроба на Спасителя! Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасовата смърт ни освободи от нея! Изтреби смъртта овладеният от смъртта Жизнодавец! Слезлият в ада плени ада, който се огорчи, когато вкуси плътта Му. Предсказвайки това преди столетия, пророк Исая пише: "Адът се огорчи, когато Те срещна в преизподнята си! Огорчи се, защото биде посрамен! Огорчи се, защото биде умъртвен! Огорчи се, защото е повален! Огорчи се, защото е окован! Той прие плът, а в нея се натъкна на Бога; прие земя, а в нея намери небе; прие, което виждаше, а се натъкна на онова, което не виждаше! "Де ти е, смърте, жилото? Де ти е, аде, победата?"
Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос и ни едни мъртвец не остана в гробовете! Защото, като възкръсна от мъртвите, Христос стана начатък на умрелите: Той пръв възкръсна като Глава, а подир Него в свое време ще възкръснем всички ние, Неговите членове! Нему слава и държава во веки веков! Амин!*

Велик ден е Празник на празниците! Той е най-Великият Господски празник и от словото на св. Йоан Златоуст се вижда, че на този празничен ден Господ е особено великодушен и щедър към всички, прави всичко, за да ни зарадва, за да ни накара да се почувстваме съпричастни на радостта Му, кани ни да вземем дейно участие в предложената ни празнична трапеза и да и се насладим изцяло.
И кой е този, който ще откаже, или ще забрани на някого да се приобщи към тази трапеза на радостта и да не се причасти със Светите Христови Tайни – Тялото и Кръвта Христови?
НА ПАСХА, НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ЦЯЛАТА ЦЪРКВА СЕ ПРИЧАСТЯВA!
На този ден всички православни християни, кръстени и вярващи във Възкръсналият Господ Иисус Христос и приемащи Го за свой Спасител трябва да се приобщят с Него: „Постили и непостили, казва св. Йоан Златоуст, възвеселете се сега! Трапезата е богата: наситете се всички от нея! За блудните синове небесният Отец е заклал угоен Телец: никой да не излезе гладен! Всички се насладете от този пир на вярата, всички се възползвайте от богатството на благостта!„
____________________________________________________________
* Служебник, Синодално издателство, София 1951 г., стр. 401 – 402.

Няма коментари:

Публикуване на коментар