Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

10 декември, 2015

Неделен листс апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в неделните дни:


на 13 декември
11 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Праотци. Св. Мчци Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест. Св. Мчца Лукия Девица
                               
                             
Утрено св. Евангелие -  6
Лука 24:36-53
В онова време Иисус като възкръсна от мъртвите, застана сред учениците Си  и им каза: мир вам! Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух; но Той им рече: защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: имате ли тук нещо за ядене? Те му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията, и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим; а вие сте свидетели за това; и Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре. И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост. И стояха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.

На св. Литургия     
Апостол                                                                                                
Кол. 3: 4 - 11

Прокимен, глас 4

Благословен Си Господи, Боже на отците ни, хвално и прославено да е името Ти во-веки. 
стих:  Защото Ти Си праведен във всичко, що направи с нас.

 

Из Посланието на св.ап. Павла до Колосяни чтение

Братя, кога се яви Христос, вашият живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. И тъй, умъртвете земните си членове, сиреч пороците: блудство, нечистота, страст, лоша похот и користолюбието, което е идолослужение. Заради тия пороци Божият гняв иде върху синовете на непослушанието, сред които и вие някогаш се движехте, когато живеехте в тия пороци. А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие, сквернословие от устата си; не се лъжете един други, след като съблякохте ветхия човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по образа на своя Създател, дето няма ни елин ни иудеин, ни обрязване ни необрязване, ни варварин ни скит, ни роб ни свободник, а всичко и във всичко е Христос.


 Св. Евангелие

Лук. 14 : 16 - 24

Рече Господ тази притча: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме. Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да ги опитам; моля те, извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. 
Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани.

 

Песнопения

Възкресен тропар гл. 3

Да веселятся небесная, да радуются земная, яко сотвори державу мышцею своею Господь: попра смертию смерть, первенец мертвых бысть, из чрева адова избави нас, и подаде мирови велию милость.

Да се веселят небесните, да се радват земните, защото с мишцата Си Господ одържа победа: стъпка със смърт смъртта, стана първороден от мъртвите, избави ни от утробата на ада и даде на света велика милост.

Тропар на светите Праотци, глас 2

Верою праотцы оправдал еси, от язык теми предобручивый Церковь:
хвалятся в славе святии, яко от семене их есть Плод благославен, без семене Рождшая Тя. Тех молитвами, Христе Боже, помилуй нас.

С вяра, Господи, си оправдал праотците, като чрез тях си приготвил Църквата от езичниците. Светиите биват хвалени в слава, защото от тяхното потомстрво е благословеният плод, оная, която безсеменно Те е родила. По техните молитви, Христе Боже, помилвай ни!

 

Кондак на предпразненство на Рождество Христово,  гл.  3

 

Дева днес  Превечное Слово в вертепе грядет родити неизреченно;  ликуй, вселенная, услишавши,  прослави со Ангели и пастырми хотящаго явитися Отроча Младо,  Превечнаго Бога.

Девата днес идва, за да роди неизказано Предвечното Слово в пещерата; ликувай, вселено, чувайки за това и прослави с ангелите и пастирите Този, Който заради нас пожела да се яви като Отроче младо - Предвечния Бог.


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ

Няма коментари:

Публикуване на коментар