Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

22 януари, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:


  
  на 24 януари

Неделя 14 след Неделя подир Въздвижение – на йерихонския слепец. Преп. Ксения Римлянка. Блаж. Ксения Петербургска.

 Утрено св. Евангелие 1Мат. 28:16 – 20

 В онова време единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус; и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.


 На св. Литургия     

Апостол
1 Тим. 1:15 - 17

Прокимен, глас 6

 Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си.

Стих: Към Тебе, Господи, викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене.

  Чедо Тимотее, верни и за всяко приемане достойни са думите, че Христос Иисус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв съм аз. Но затова бидох помилуван, за да покаже Иисус Христос в мене първи всичкото Си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за живот вечен. А на Царя на вековете, на нетленния, невидимия, едничкия премъдър Бог - чест и слава вовеки веков. Амин.

  Св. Евангелие

Лука 18:35 – 43

 В онова време, когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но той още по-високо викаше: Сине Давидов, помилуй ме! Иисус се спря и заповяда да Му го доведат. И когато оня се приближи до Него, попита го: какво искаш да ти сторя? Той рече: Господи, да прогледам. Иисус му рече: прогледай! твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. 

 Песнопения Възкресен Тропар,  глас 1

 Камени запечатану от иудей, и воином стрегущим пречистое тело Твое, воскресл еси, тридневний Спасе, даруяй мирови жизн. Сего ради сили небесния вопияху Ти, Жизнодавче:слава воскресению Твоему, Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине Человеколюбче.


Макар, че гробът бе запечатан с камък от иудеите и войниците пазеха Твоето пречисто тяло, Ти възкръсна на третия ден, Спасителю, дарувайки живот на света.  Затова, Животодателю, небесните сили Ти пееха: Слава на Твоето възкресение, Христе; Слава на Твоето царство; Слава на Твоя промисъл, единствений Човеколюбче!


 Тропар Преп. Ксения,  глас  8

 В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу и, деющи, учила еси презирати убо плот, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангели срадуется, преподобная Ксение, дух твой.

 В тебе, майко, точно се запази побразът Божий. Защото, като прие кръста, си последвала Христа и на дело си показала да презираме плътта, понеже е преходна, а да се грижим за душата, която е безсмъртна. Затова и твоят дух, преподобна Ксенио се радва с ангелите.

  

Тропар на храмовия светия: на светите равноапостолни  Кирил и Методий,  глас  4


Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии, умирити мир и спасти души нашя.

 Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.

 Кондак,  глас  1

 Утробу Девичу освятивий Рождеством Твоим  и руце Симеоне благословивий,  якоже подобаше, предварив,  и нине спасл еси нас, Христе Боже, но умири во бранех жителство  и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Едине Человеколюбче.

 Осветил си девическата утроба с Твоето рождение и си благословил ръцете на Симеона, както подобава, и сега си побързал и си ни спасил, Христе Боже, умири раздорите в живота ни иукрепи народа, когото си възлюбил единствений Човеколюбче.

  
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар