Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

27 февруари, 2009

ДА ЗАСТАНЕМ НА ПОСТ!

Възлюбени в Господа братя и сестри!

“Също, кога постите не бивайте като лицемерците: защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоя Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.”(Матея 6:16-18)
Думата “пост” означава: да стоиш на пост, да стоиш на стража, да бодърствуваш, да бдиш, да пазиш душата и тялото си, както войник родината си.
Постът е духовна война, битка с пороците и лошите ни помисли; битка със злото. Затова, трябва духовно да се подготвим и да застанем на пост, като войници, да изострим вниманието си и да сме нащрек какви мисли, чувства и желания,какви настроения, действия и постъпки ще допуснем в сърцето и умът си.
Ние постим, защото обичаме Бога и искаме да бъдем войници, които полагат душите и телата си в битката срещу злото. По време на поста ние доброволно се лишаваме и отказваме от любими удоволствия, храни и свързаните с тях помисли и желания, като цялото ни същество е насочено към Бога. Човек дава нещо от себе си на Бога. Затова постът е и самодисциплина, самовъзпитание и жертвоприношение, които възпитават тялото и усилват волята.
Да постиш означава да направиш жертва в името на Бога и трябва да направиш така, че цялото твое същество да участва в тази жертва.
Ние трябва да проумеем силата на поста, който се прави с покайно чувство и смирена нагласа. Бог очаква от нас при постенето не само въздържание от храната, а покаяние за греховете, отричане от тях и промяна на живота и духовното разположение. Без промяна на живота постът ни няма смисъл, защото е лицемерен. Без да изоставим житейските си дела и враждите, без да изоставим гордостта, завистта, омразата, предателството, егоизма и равнодушието си към бедните, и без да се поддадем на облагородяващото влияние на преизобилната Божия благодат, няма промяна на живота.
Пророк Исая ясно посочва кой пост е небогоугоден и какъв пост има стойност пред Бога: “ защо ние постим, а Ти не видиш? Смиряваме душите си, а Ти незнаеш? – Ето, в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове. Ето, вие постите за караници и разпри и за да биете с дръзка ръка другите; вие не постите в това време тъй, че гласът ви да бъде чут във висинето. Такъв ли е постът, който съм Аз избрал, - денят, в който човек изнурява душата си, когато навежда глава като тръст и под себе си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден, Господу угоден? Ето поста, който избрах: разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема, и угнетените пусни на свобода и всеки ярем разкъсай; раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол, - облечи го, и от еднокръвния си не се крий. Тогава твоята светлина ще се яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти, и твоята правда ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш – и Господ ще чуе, ще извикаш – и Той ще каже: Ето Ме! Кога отстраниш изсред себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително, и отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца, - тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне; и Господ ще ти бъде винаги водач, и във време на суша ще насища душата ти и ще угои костите ти,и ти ще бъдеш като напоена с вада градина и като извор, чиито води никога не пресекват.” ( Исая 58:3-111)
Затова, нека да застанем на пост и се помолим с молитвата на преподобни Ефрем Сирин, Бог да ни укрепи по време на Великия пост и ни даде сили да се представим достойно в битката за спасението на нашите души:
“Господи и Владико на моя живот,
не ми давай дух на базделие, униние, властолюбие и празнословие.
Но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, дълготърпение и любов дай на мене, Твоя раб.
Ей, господи Царю! Дай ми да виждам моите прегрешения
И да не осъждам брата си, защото си благословен во веки веков.
Амин.”

Бог да благослови леки и спасителни пости за всички!
свещ. Александър

Няма коментари:

Публикуване на коментар