Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.

08 януари, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

 на 10 януариНеделя след Богоявление. Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, еп. Милитински. Св. Маркиан. Св. Теофан Затвормик. Блажена Теозви. 
Утрено св. Евангелие 10
Иоана 21:1 – 14
В онова време, след като възкръсна от мъртвите, Иисус се яви на учениците Си при Тивериадско море. А се яви тъй: бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, и Натанаил от Кана Галилейска, и Зеведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: отивам да ловя риба. Казват му: ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и веднага се качиха на кораба, ала нищо не уловиха през нея нощ. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус. Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба. Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса дрехата си (защото беше гол) и се хвърли в морето. А другите ученици преплуваха с кораб (защото не бяха далеч от земята, на около двеста лакти), като влечаха мрежата с рибата. А когато излязоха на земята, виждат накладен огън, и на него турена риба и хляб. Иисус им казва: донесете от рибата, що сега уловихте. Симон Петър отиде, та извлече на земята мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три; и макар да бяха толкова, мрежата се не съдра. Иисус им казва: дойдете, обядвайте. И никой от учениците не смееше да Го попита: кой си Ти? понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Иисус, взима хляба и им дава, също и рибата.Това беше вече трети път, как Иисус се яви на Своите ученици, след като възкръсна от мъртвите.
На св. Литургия   
  
Апостол
Еф. 4:7 - 13 
Прокимен, глас 1
Да бъде милостта ти над нас, Господи, според както ти се уповаваме.
Стих: Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.
  Братя, на всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов. Затова е и казано: "като се възкачи на височината, плени плен и даде дарове на човеците". А "възкачи се" що означава, ако не това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята? Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И Той постави едни за апостоли, други за пророци, други за евангелисти, други за пастири и учители, за усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство, 
Св. Евангелие
Матея 4:12 - 17                                                                          
В онова време Иисус, като чу, че Иоан е предаден, отиде в Галилея; и като остави Назарет, дойде и се засели в Капернаум крайморски, в пределите Завулонови и Нефталимови, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "земята Завулонова и земята Нефталимова, на крайморския път, отвъд Иордан, езическа Галилея, народът, който седеше в мрак, видя голяма светлина, и за ония, които седяха в страна и сянка смъртна, изгря светлина". Оттогава Иисус начена да проповядва и да казва: покайте се, защото се приближи царството небесно. 
Песнопения
Възкресен Тропар, глас 7:
Разрушил еси крестом Твоим смерт, отверзл еси разбойнику рай, 
мироносицам плач преложил еси, и апостолом проповедати повелел еси: яко воскресил еси, Христе Боже, даруяй мирови велию милость.
С Твоя кръст разруши смъртта, на разбойника отвори рая, 
на мироносиците плача превърна в радост и на апостолите заповяда да проповядват, че възкръсна, Христе Боже, 
Който даряваш на света велика милост.
Тропар на Богоявление, глас 1
Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи, / Тройческое явися поклонение: / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / возлюбленнаго Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине / извествоваше словесе утверждение. / Явлейся, Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Светата Троица, защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син, и Духът във вид на гълъб потвърди верността натия думи: Христе Боже, Който Си се явил и просвети света, слава Тебе.
Тропар на храмовия светия: 
светите равноапостолни  Кирил и Методий,
глас :4
Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие, / Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии, / умирити мир и спасти души нашя.
Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.
Кондак на Богоявление, глас 4
Явился еси днес вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.
Явил си се днес на вселената, и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме: Ти дойде и си се яви, Светлина недостъпна.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/

Няма коментари:

Публикуване на коментар