Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.

04 януари, 2016

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

 на 6 януари

СВ. БОГОЯВЛЕНИЕ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ЙОРДАНОВДЕН)
Св. Евангелие на Утренята и на Великия Водосвет
Марка 1:9 - 11
В онова време дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение. 
На св. Литургия   
  
Апостол 
Тит. 2:11 – 14, 3:4 - 7
Прокимен, глас 4
Благословен, който иде в името Господне. Господ е Бог и ни осия.
Стих. Славете господа, защото ѝтой е благ, защото милостта Му е вечна.
Из посланието на Свети Апостол Павла до Тита - чтение
Чедо Тите, яви се Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи, да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, и да очакваме да се сбъдне блажената надежда, и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран, ревностен към добри дела. А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот.
Св. Евангели
Матея 3:13 - 17
В онова време Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене? Но Иисус му отговори и рече: остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Иоан Го допуска. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. 
Апостол на Великия Водосвет
1 Кор. 10:1 -4
Прокимен, глас 3
Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя?
Стих: Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?
Из първото послание на Свети Апостол Павла до Кориняни – чтение
Братя неискам да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха и всички през морето минаха; и всички в Моисея се кръстиха в облака и в морето; и всички ядоха една и съща духовна храна; и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос. 
Песнопения
Тропар, глас 1
Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи,  Тройческое явися поклонение:  Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,  возлюбленнаго Тя Сына именуя,  и Дух в виде голубине  извествоваше словесе утверждение.  Явлейся, Христе Боже,  и мир просвещей, слава Тебе.
Когато Ти, Господи, се кръщаваше в Йордан, откри се поклонението на Светата Троица, защото гласът на Отца свидетелстваше за Тебе, като Те нарече възлюбен Син, и Духът във вид на гълъб потвърди верността натия думи: Христе Боже, Който Си се явил и просвети света, слава Тебе.
Кондак глас 4
Явился еси днес вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.
Явил си се днес на вселената, и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно Те възпяваме: Ти дойде и си се яви, Светлина недостъпна.
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es

Няма коментари:

Публикуване на коментар