Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.

02 януари, 2016

ЕнорийсЕнорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

   на 3 януари

Неделя пред Богоявление. Св. прор.  Малахия. Св. мчк. Гордий

Утрено св. Евангелие 9
Иоан 20:19 – 31

Вечерта в първия ден на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от иудеите, дойде Иисус, застана посред и им казва: мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Иисус. Другите ученици му казваха: видяхме Господа. А той им рече: ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Иисус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: мир вам! После казва на Тома: дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! Иисус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали. И много други чудеса направи Иисус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. 


На св. Литургия   
  
Апостол 
2 Тим. 4: 5- 8

Прокимен, глас 6

Спаси, Господи, народа Си и благослови наследството Си.
Стих. Към Тебе, Господи,викам: твърдиня моя, не бъди безмълвен към мене!
  
Из второто послание на Свети Апостол Павел
до Тимотея – чтение

Чедо тимотее, във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни. Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих; прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. 


Св. Евангели
Марк. 1: 1 - 8                                                                          

Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, както е писано у пророците: "ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе." "Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му." Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий.


Песнопения
Възкресен Тропар, глас 6

Ангельския силы на гробе Твоем, и стрегущии умертвеша, 
и стояше Мариа во гробе, ищущи пречистаго тела Твоего.
 
Пленил еси ад, не искусився от него:
 
сретил еси Деву, даруяй живот.
 
Воскресый из мертвых, Господи, слава Тебе!

Ангелските сили се явиха при Твоя гроб и пазачите примряха,
 
а Мария стоеше до гроба, като търсеше Твоето пречисто тяло.
 
Пленил си ада, без да бъдеш засегнат от него.
 
Срещнал си Дева, Ти, Който даряваш живот.
 
Възкръснал от мъртвите, Господи, слава на Тебе!

Тропар на предпразненството, глас 4

Готовися, Завулоне, и красуйся, Неффалиме, Иордане реко, стани, подими, взиграя, креститися грядуща Владику. Веселися, Адаме с праматерию, не крыйта себе, якоже в раи прежде, ибо, наги видев ви, явися, да облечет в первую одежду: Христос явися, всю твар хотя обновити.

 Готви се Завулоне, украси се Нефталиме, река йордане спри, с радост пяосрещни Господа, Който идва да се кръсти. Развесели се Адаме с прамайката, не се крийте, както някога в рая, защото христос, като ви видя голи, се яви да ви облеяе в първоначалната дреха. Яви се Христос, понеже пожела да обнови цялото създание.

Тропар на св. Преподобномъченик Яков Костурски, глас 8

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо Крест, последовал еси Христу,  и дея учил еси презирати убо плот, преходит бо, прилежати же о души, вещи безсмертней,  темже и со Ангели срадуется, преподобне Якове дух твой.

В тебе, отче, точно се запази образът Божий, защото ти, като прие кръста, си последвал Христа и на дело си показал да презираме плътта, понеже е преходна, а да се грижим за душата, която е безсмъртна. За това и твоят Дух, преподобни Якове, се радва с ангелите.

Кондак на предпразненството, глас 4

Во струях днес Иорданских бив, Господ Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя, спасти бо приидох Адама первозданнаго.

Днес господ, като бе в струите Йордански вика на Йоана: не се бой да ме кръстиш, защото дойдох да спася първосъздадения Адам.


БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ
ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/
Няма коментари:

Публикуване на коментар