Търсене - BUSQUEDA

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК

ГОВОРЕТЕ С ВАШИЯ СВЕЩЕНИК
За всяка Ваша грижа, нужда или проблем има молитва и може да се намери разрешение.
ВЪПРОСИ КЪМ СВЕЩЕНИКА: http://santa-lucia.site/

26 декември, 2015

Енорийски лист с апостолските и евангеските четива, тропари и кондаци които ще бъдат четени в празничните и неделните дни:

    на 27 декември

Неделя след Рождество Христово. Св. Първомъченик и архидякон Стефан. Преп. Теодор Начертаний. (СТЕФАНОВДЕН)
 

Утрено св. Евангелие 8Иоан 20:11 – 18

В онова време Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба; и вижда два Ангела в бяло облекло да седят - единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Иисусово. И те й казват: жено! защо плачеш? Отговори им: дигнали Господа моего, и не зная, де са Го турили. Като рече това, обърна се назад и видя Иисуса да стои; ала не знаеше, че е Иисус. Иисус й казва: жено! защо плачеш? кого търсиш? Тя, мислейки, че е градинарят, каза Му: господине, ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема. Иисус й казва: Марийо! Тя се обърна и Му рече: "Равуни!" което значи Учителю. Иисус й казва: не се допирай До Мене, защото още не съм възлязъл при Отца Си; но иди при братята Ми и им кажи: възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина, та обажда на учениците, че видяла Господа и че това й казал. 

На св. Литургия  
   
Апостол 
Деян. 6:8 – 15, 7:1 – 5, 47 - 60

 Прокимен, глас 8

 Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи – до краищата на вселената.
Стих: Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му проповядва твърдта.

В онова време Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана; ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.  Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха: тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона, защото го чухме да казва, че Тоя Иисус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на Ангел. Тогава първосвещеникът рече: това тъй ли е? А той отговори: мъже братя и отци, чуйте! Бог на славата се бе явил на отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди той да се засели в Харан, и му каза: "излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си, та дойди в земята, която ще ти покажа". Тогава той излезе от земята Халдейска и се засели в Харан, а оттам, след бащината му смърт, Бог го пресели в тая земя, дето вие сега живеете. И не му даде в нея наследство ни една стъпка. А Соломон построи Богу дом. Ала Всевишният не живее в ръкотворни храмове, както казва пророкът: "небето е Мой престол, а земята - подножие на нозете Ми. Какъв дом ще Ми съзидате, казва Господ, или кое място е за Моя почивка? Нали Моята ръка направи всичко това?" Твърдоглавци и необрязани по сърце и уши! Вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на Праведника, Чиито предатели и убийци станахте вие сега, - вие, които приехте Закона при служение на Ангелите, а го не спазихте. Като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха със зъби срещу него. А Стефан, изпълнен с Дух Светий, като погледна към небето, видя славата Божия и Иисуса да стои отдясно на Бога, и каза: ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои отдясно на Бога. Но те, като закрещяха с висок глас, затулиха ушите си и единодушно се нахвърлиха върху него и, като го изведоха вън от града, хвърляха камъни върху му; а свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък, по име Савел, и хвърляха камъни върху Стефана, който се молеше и думаше: Господи Иисусе, приеми духа ми! И, като коленичи, викна с висок глас: Господи, не зачитай им тоя грях! И като каза това, почина. 

Св. Евангелие                                                                           Мат. 2:13 - 23  

След като си отидоха мъдреците, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет; и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "от Египет повиках Сина Си". Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: "глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма". А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу в Египет и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца. Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.                             

 ПеснопенияВъзкресен Тропар, глас 5: 

Собезначалное Слово Отцу и Духови, от Деи рождшееся на спасение наше, воспоим, вернии, и поклонимся; яко благоволи плотию взити на Крест, и смерт претерпети, и воскресити умершия славним Воскресением Своим.

Събезначалното на Отца и Духъ Слово, Което се поди от Дева за нашето спасение, да възпеем, верни, и Му се поклоним, защото благоволи с плът да се4 издигне на круст и да претърпиу смърт, и да възкреси умрелите със Своето славно възкресение. 

Тропар на Рождество Христово, глас 4:

 Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума,  в нем бо звездам служащии  звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правди,  и Тебе ведети, с висоти Востока. Господи, слава Тебе.

Твоето Рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието: защото в него, ония, които служеха на звездите, от звезда се учеха да се кланят на Тебе Слънцето на правдата и да познават Тебе  Изтока от висините, Господи, слава Тебе.


 Тропар на Неделя след Рождество Христово,
 глас 2

Благовествуй, Иосифе, Давиду чудеса, Богоотцу: Деву видел еси рождшую, с пастири славословил еси, с волхви поклонился еси, Ангелом вест прием. Моли Христа Бога спасти души наша. 

Благовести, Йосифе, на Божия пртаотец Давид тия чудеса:видял си Дева родила, славословил си с пастирите, поклонил ссе с мъдреците, от ангел си получил вест, моли Христс Бога да спаси душите ни.  

Тропар на св Архидякон Стефан,  глас 4

Подвигом добрим подвизался еси, первомучениче Христов, и апостоле, и архидиаконе Стефане, и мучителей обличил еси нечестие, камением бо побиен от рук беззаконных, венец от яже свише десници приял еси и к Богу взивал еси, вопия: Господи, не постави им греха сего. 

С добрия подвиг си се подвизава, първомъчениче Христов и апостоле, и си изобличи нечестието на мъчителите. Убиван с камъни от ръцете на беззаконниците, ти си приел венец от десницата на Всевишния и към Бога си  извикал: Господи, не им зачитай тоя грях.

Тропар на светите равноапостолни  Кирил и Методий,
глас :4

 Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие,  Кирилле и Методие богомудрии,  Владику всех молите,  вся язики словенския утвердити в Православии и единомислии,  умирити мир и спасти души нашя.

Кириле и Методие  богомъдри, Като равни на апостолите и учители на славянските страни, молете Владиката на всичко да утвърди всички славянски народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси душите ни.

 Кондак, глас 3:

Дева днес Пресущественнаго раждает, и земля вертепНеприступному приносит. Ангели с пастирми славословят, волсви же со звездою путешествуют:  нас бо ради родися Oтроча Младо, Превечний Бог.

Девицата днес ражда Свръхестествения и земята пренася на Непрестъпния пещера; ангелите с пастирите славословят, а мъдреците със звездата пътуват, защото заради нас се роди Младенец - Превечният Бог.  БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВA  В ИСПАНИЯ

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

ЗАПАДНО И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКА ЕПАРХИЯ
БПЦ OБЩИНА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В ОБЛАСТ ВАЛЕНСИЯ НА ИСПАНИЯ
http://bg-tzarkva-ispania.blogspot.com.es/

Няма коментари:

Публикуване на коментар